23820_10800_10010-le-r (2).jpg
OSTŘIKOVACÍ TRUBKY, POHYBOVÁ ZAŘÍZENÍ

Ostřikovací trubky a pohybová zařízení pro

papírenský průmysl
průmysl výroby celulózy
odvodňovací techniku

 
 
 
duesen.jpg
OSTŘIKOVACÍ TRYSKY

Společnost Gatewood se v celém rozsahu specializuje na výrobu 
okrajových ostřikovacích trysek pro papírenský průmysl. Nabízíme vám kompletní sortiment 
v proslulé kvalitě značky Gatewood, který je přesně 
přizpůsoben vašim požadavkům. Produkty Gatewood se vyznačují 
kratšími dobami prostojů, vyšším výrobním výkonem 
a větší hospodárností.

trimm.jpg (1)
ZAŘÍZENÍ PRO OŘEZÁVÁNÍ OKRAJŮ

Přední světový výrobce okrajových ostřikovacích trysek

vám může dodat kompletní zařízení pro ořezávání okrajů. 
Toto jedinečné zařízení pro ořezávání okrajů umožňuje obsluze 
provádět přesné nastavení podle šířky 
pásu papíru a rovněž nastavení úhlu a vzdálenosti od pásu papíru nebo

také výměnu trysky za chodu papírenského stroje.