NAPÍNACÍ HŘÍDELE, NAVÍJECÍ HŘÍDELE, NAVÍJECÍ HLAVY

Napínací hřídele, navíjecí hřídele, navíjecí hlavy

Pro navíjení a odvíjení papíru a plastových nebo kovových fólií, s navíjecí trubicí i bez ní

Napínací a navíjecí prvky

Napínací a navíjecí hřídele
Navíjecí hlavy a navíjecí čepy 
Nástavcové adaptéry
Zvedací čepy
Adaptéry
Hřídele s dolními noži a třecí hřídele
Zařízení k vytahování hřídelů

Spanntec 4.0 – Touch the Future

Jednou z vůdčích myšlenek vysoce aktuálního tématu, jímž je 4. průmyslová revoluce, je propojování výrobních komponent a pracovníků s digitálním světem prostřednictvím sítí. Optimalizovat a automatizovat procesy a přitom přebírat zodpovědnost od pracovníků – tak zní hlavní zásady.

Speciální proces zavedený společností Spanntec Wickelsysteme GmbH umožňuje reagování na poptávané servisní zajištění produktů Spanntec. Tento proces je obzvláště důležitý, jelikož zahrnuje přímé styčné body s našimi zákazníky. Abychom tento proces zjednodušili a zautomatizovali, a to jak na straně společnosti Spanntec, tak i na straně jejích zákazníků, vyvinuli jsme aplikaci Spanntec Service.

Aplikace Spanntec Service

U zakázek přijatých ke zpracování od 1. 7. 2016 jsou produkty společnosti Spanntec vybavovány NFC štítky. Aplikaci Spanntec Service si naši zákazníci mohou od 1. 8. 2016 bezplatně stahovat prostřednictvím služby Play Store. Tyto NFC štítky jsou pomocí uvedené aplikace skenovány, čímž je umožněna identifikace produktů. Dalšími možnostmi, které tato aplikace poskytuje, jsou vyžadování informací o jednotlivých produktech společnosti Spanntec a zadávání servisních poptávek pro tyto produkty.

 

 

mobiler-elektro-shaftpuller-1024x819.jpg (1)
ZAŘÍZENÍ K VYTAHOVÁNÍ HŘÍDELŮ

Mobilní zařízení k vytahování hřídelů

Použití

                   

Zařízení pro manipulaci s navíjecími hřídeli o max. hmotnosti 300 kg a délce do 4 metrů

           

Nepatrná síla, kterou je nutno působit při vkládání i vyjímání navíjecího hřídele do / ze svitku materiálu

       

Zvláštnosti

                   

Ergonomická manipulace s hřídeli

                 

Plynulé přemísťování

                 

Přesně seřiditelná zvedací jednotka

                 

Hydraulické upínání navíjecího hřídele s bezpečnostní pojistkou

           

Konstrukce

                     

1. Mobilní zařízení k vytahování hřídelů Mobilní zařízení k vytahování hřídelů A. základní zařízení s ručním přemísťováním B. základní zařízení
s plynule regulovatelným pohonem pojezdu napájeným z baterií 

2. Zvedací zařízení A. s ruční hydraulikou B. elektrohydraulické

           

3. Uložení hřídele A. manuální upínání navíjecího hřídele B. hydraulické upínání navíjecího hřídele